เกี่ยวกับเรา

สโมสรเลิศนิมิต บ้านเลี้ยงม้า เป็นโรงเรียนสอนขี่ม้าสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

สโมสรเลิศนิมิตของเรามีทั้งสนามในร่ม และกลางแจ้ง รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการสอน ซ้อมแข่งขัน และฝึกม้า

พื้นสนามของเราถูกออกแบบมาให้เป็นไปตามมาตรฐานสนามม้าสำหรับการขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องขวาง โดยการใช้ปูด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ ได้แก่ ทรายซิลิกา เพื่อให้มีลักษณะเหมาะกับการฝึกม้า ลดการบาดเจ็บ และเป็นมิตรกับกีบม้ามากที่สุด